Saturday, June 27, 2009

Halal & Haram dalam Islam.

Sabda Nabi s.a.w mafhumnya "Yang halal jelas dan yang haram pun jelas. Namun diantaranya ada perkara2 yang samar (syubahat). Sesiapa yang melakukan yang syubahat dikhawatiri ia akan melakukan yang haram. Setiap raja ada kawasan larangan, kawasanan larangan Allah adalah perkara2 yang diharamkan..."

Baik dan buruk dalam Islam tidak ditentukan oleh akal manusia tetapi oleh peraturan yang tetap yang di cipta oleh Allah yang telah mencipta manusia... Ini kerana akal manusia tidak mampu untuk menentukan apa yang baik dan buruk buat mereka. Tambahan pula akal dan latar belakang manusia berbeza sehingga apa yang difikir baik oleh seseorang belum tentu baik pada fikiran orang lain. Allah telah mencipta agama, dan agama itulah yang menjadi panduan baik dan buruk sesuatu...

Dalam Islam, apa yang halal itu baik dan apa yang haram itu buruk. Beramal dengan yang halal akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia dan begitu juga sebaliknya, beramal dengan yang haram akan membawa kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Halal dan haram dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia dari soal peribadi (tatacara makan, pakai dll), kekeluargaan, kejiranan, kemasyarakatan dan kenegaraan... Semua itu diatur dengan rapi agar manusia terhindar dari kebinasaan dan penderitaan serta dapat mencapai tahap kejayaan dan kebahagiaan maksima di dunia dan akhirat.

Kerosakan yang berlaku hari ini adalah akibat perbuatan manusia yang tergamak melakukan apa yang diharamkan. Dari kerosakan akhlaq hinggalah kerosakan alam sekitar dan menjangkau ke kerosakan sistem ekonomi dan politik adalah kerana manusia melakukan perkara yang diharamkan. Bukankah Allah memerintahkan manusia berlaku adil dan ehsan dan mengharamkan kejahatan, kemungkaran dan kezaliman? Namun akibat fitrah manusia yang telah terhakis maka manusia banyak melakukan kejahatan dan kezaliman. Rasuah, tipu, tamak, fitnah dan bunuh adalah antara banyak perkara haram yang telah dilakukan manusia hingga mengakibatkan kebinasaan dan kesengsaraan...

Salam hormat
drbadrulamin.blogspot.com

No comments: